Wróć do głównej
Powrót do rocznik 2013

Spotkanie opłatkowe na ORP Błyskawica

W trzecią rocznicę powołania Komitetu Honorowego i Organizacyjnego Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, spotkali się gdyńscy piłsudczycy oraz zaproszeni goście. Na uroczystości nadano sześć stopni związkowych i dwa odznaczenia związkowe. Kapelan naszego oddziału ks. Marian Próchniak poświęcił opłatek, co nadało spotkaniu świąteczny wymiar. Uroczyste spotkanie miało miejsce na ORP Błyskawica, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, zacumowanym przy Skwerze Kościuszki. Swoją obecnością zaszczycił nas, Kłodziński Jarosław - Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Członek Komisji Sportu i Rekreacji - Radny Gdyni oraz marszałek związku Marian Edmund Ząbek prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego. W 150 rocznicę Powstania Styczniowego z 1863 roku, został przedstawiony materiał multimedialny przez bosm. pchor. inż. Anetę Kozłowską pod kierownictwem prof. zw. dr kpt żw Daniela Dudy nadbrygadiera związku, na temat: "Powstanie Styczniowe 1863 - próby pomocy wojskom powstańczym niesione drogą morską". Piłsudczycy w Gdyni zainaugurowali rok 2013, który jest Rokiem Powstania Styczniowego, oddając hołd poświęceniu i ofierze uczestników powstania, powstania, które w historii Polski zapisało się grubą czcionką w XIX w. Powstanie Styczniowe miało znaczący wpływ na ukształtowanie się postawy ideowej marszałka Józefa Piłsudskiego. Zebranie prowadził wiceprezes Okręgu Pomorskiego w Gdyni Julian Aleksander Michaś Pułkownik Związku.

Mianowani na stopnie związkowe:

Odznaczeni Złotym Krzyżem, Odznką Honorową Związku Piłsudczyków za zasługi dla związku:
Andrzej Karnabal - dyrektor oddziału Chipolbroku w Gdyni i Komendant WKU w Gdyni - Podpułkownik Jerzy Wieczorek.


Informacje udostępnił Julian Aleksander Michaś  
Kontakt | Księga goœci | Regon 004588272 | Krs 0000308552 | Nip 958-162-61-24
Nr konta mBank PL 67 1140 2017 0000 4802 1110 8463