Wróć do głównej
Powrót do rocznik 2013

Spotkanie w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

W dniu 28 listopada w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się statutowe zebranie Piłsudczyków Gdyńskich podsumowujące budowę pomnika Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum Marynarki Wojennej a Piłsudczykami Okręgu Pomorskiego w Gdyni. Zostali również odznaczeni za działalność na rzecz budowy pomnika i krzewienie idei Józefa Piłsudskiego, Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP n/w: Dyrektor Muzeum MW - Andrzej Nowak, Alicja Łazarska - major zp, Andrzej Andrzejewski - kapitan zp, Marian Pepliński - major zp oraz Andrzej Olszewski - członek zp. Natomiast medalem XXV lecia Związku Piłsudczyków Małgorzata Gołębiowska - ppłk zp, Czesław Cześnik - kmdr, Lech Borkowski - por. zp, Albin Roman - ppłk zp, Stefan Sierakowski - kpt. zp, Bogusław Michalski - ppłk zp, Alina Mroczkowska płk zp, Jan Szymkowicz - ppłk zp, Andrzej Rogacki - kpt zp oraz plakietą medalową XXV-lecia Julian Aleksander Michaś - płk zp.
"Kartograficzne arcydzieło w naszym Muzeum. W dniu 28 listopada br. od był się wernisaż Mapy Księstwa Pomorskiego połączonej z drzewem genealogicznym Książąt Pomorskich. W drzewie genealogicznym zostały umieszczone portrety Książąt, w obramieniu mapy- najważniejsze miasta Pomorza. Po konsultacjach konserwatorskich stwierdzono, iż egzemplarz z naszych zbiorów pochodzi najprawdopodobniej z pierwszego druku, czyli z 1618 r. To unikatowe arcydzieło można oglądać do 31.12. 2013 r." Za Muzeum MW.
Kamień informujący o lokalizacji pomnika Józefa Piłsudskiego w Gdyni i dacie odsłonięcia można oglądać w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzisiaj 28 listopada 2013 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum a Okręgiem Pomorskim Gdyńskich Piłsudczyków. Porozumienie podpisali: Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni - kmdr por. Andrzej Nowak i Prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego w Gdyni - Julian Aleksander Michaś Pułkownik ZP.

HISTORYCZNE WYDARZENIE

Historyczne wydarzenie,
Nieprawdopodobne, a jednak,
Jubileusz za Jubileuszem,
60-ta Rocznica muzeum,
25-ta Piłsudczyków Rzeczpospolitej,
95-ta Dekretu Marszałka,
Marynarki Wojennej i miasta.

10-tego listopada, 2013-tego roku,
W niebywałym tempie,
Z inicjatywy Piłsudczyków,
Rady Miasta i Prezydenta,
Spełniło się Gdynian marzenie.

W najbardziej godnym miejscu,
Przed Urzędem Miasta Gdyni,
Stanął pomnik Wielkiego Polaka,
Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Pierwszego Prezydenta Polski.

28-go listopada, 2013-tego roku,
Historyczne wydarzenie,
Dzień porozumienia pomiędzy,
Muzeum Marynarki Wojennej,
A Piłsudczykami Okręgu Pomorskiego,
O współpracy na rzecz wspólnego dobra,
Dla Narodu, Ojczyzny i Gdyni.

Porozumienie podpisali:
dyr. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni kmdr. por. Andrzej Nowak
oraz prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego płk zp Julian Aleksander Michaś

Napisał - Jerzy Stanisław Fic


Informacje udostępnił Julian Aleksander Michaś  
Kontakt | Księga goœci | Regon 004588272 | Krs 0000308552 | Nip 958-162-61-24
Nr konta mBank PL 67 1140 2017 0000 4802 1110 8463