Wróć do głównej
Powrót do rocznik 2013

Podpisanie umowy z Gminą Gdynia

W dniu 23 września 2013 roku, Prezes Zarządu wraz ze skarbnikiem Zarządu Okręgu Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP w Gdyni podpisali umowę pomiędzy Gminą Gdynia a w/w związkiem. Umowa dotyczy dofinansowania „Budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Gdyni”. Wsparcie finansowe, jakie wynika z umowy to ponad 1/3 kosztów całego pomnika wraz z cokołem. Są to pieniądze, które rozwiązały Komitetowi Organizacyjnemu bieżący problem finansowy, wynikający z podpisania umów pomiędzy artystą i odlewnią. Dziękujemy wszystkim pracownikom UM Gdynia, którzy byli zaangażowani w przygotowanie umowy wraz z jej podpisaniem.

Informacje udostępnił Julian Aleksander Michaś  
Kontakt | Księga goœci | Regon 004588272 | Krs 0000308552 | Nip 958-162-61-24
Nr konta mBank PL 67 1140 2017 0000 4802 1110 8463