Wróć do głównej
Powrót do rocznik 2013

wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik Józefa Piłsudskiego w Gdyni

Uroczystość odbyła się w dniu 24 kwietnia 2013 roku w obecności członków Rady Miasta Gdyni na czele z Przewodniczącym Rady - Stanisławem Szwabskim.
Poczty sztandarowe reprezentowane były przez:

Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy Gdyni, gdyńskie szkoły, stowarzyszenia lokalne, sponsorzy, gdyńska przedsiębiorczość, strzelcy oraz piłsudczycy. Stało się to dzięki inicjatywie Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP TPJP Mariana Edmunda Ząbka, który 04 czerwca 2009 roku zainicjował ideę budowy pomnika Marszałka w Gdyni. Inicjatywa znalazła swój finał 06 listopada 2009 roku, wówczas została zamieniona w uchwałę o powołaniu komitetu Honorowego i Organizacyjnego Budowy Pomnika Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Kamień węgielny wmurowany został na plantach przy Alei Józefa Piłsudskiego naprzeciwko Urzędu Miejskiego. Całą uroczystość przygotował przy wsparciu członków Komitetu Organizacyjnego oraz Honorowego i ceremonię poprowadził prezes Pomorskiego Okręgu Związku Piłsudczyków RP TPJP w Gdyni Julian Aleksander Michaś - pułkownik związku jednocześnie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował wiceprezes zarządu, nadbrygadier Stanisław Władysław Śliwa, członek Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Gdyni, który od samego początku w sposób merytoryczny, patronuje poczynaniom komitetu organizacyjnego. Całą uroczystości uświetniła orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej wraz z kompanią honorową. Podczas trwania uroczystości kwestowano oraz sprzedawano publikacje związkowe, zebrana kwota 670 zł PLN zasiliła konto budowy pomnika. Zapraszam do materiałów zamieszczonych na innych serwisach informacyjnych. Linki poniżej:


Trójmiast.pl ; Ratusz Gdynia ; Gdynia nasze miasto ; Trójmiasto ; Gazeta PL Trójmiasto ; Gdynia Kulturalna PL ; Maciej Czarniak YouTube ; Gdynia PL ; Głos Gdyni
Kliknij proszę na zdjęcie powyżej - zostaniesz przeniesiony do galerii ze zdjęciami uroczystości.

Spis rzeczy znajdujących się w urnie w dniu 24 kwietnia 2013 roku.

 1. Akt Erekcyjny Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Gdyni.
 2. Rys historyczny od 22 kwietnia 2009 roku do dnia 24 kwietnia 2013 Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego w Gdyni.
 3. Znaczek – Herb Gdyni.
 4. Logotyp Gdyni.
 5. Naklejka z logo Gdynia moje miasto.
 6. Odznaka Organizacyjna Związku Piłsudczyków RP.
 7. Odznaka Organizacyjna Jednostki Strzeleckiej 4018 Gdańsk, Związku Strzeleckiego "Strzelec" OSW
 8. Moneta okolicznościowa z 2013 roku ORP Gdynia.
 9. Komplet cegiełek o nominale 10zł, 20zł, 50zł, 100zł, 200zł, razem 380zł PLN.
 10. Medal Dowódcy Marynarki Wojennej.
 11. Moneta Pamiątkowa Rektora Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
 12. Medal Rektora Akademii Morskiej.
 13. Medal Prezesa Towarzystwa Nautologicznego.
 14. Medal Ligi Morskiej i Rzecznej.
 15. Ratusz - informacje Rady i Prezydenta Gdyni nr 1096 (696).
Tekst przygotował sekretarz zarządu - Paweł Szczepanik kapitan związku.
Informacje udostępnił Julian Aleksander Michaś  
Kontakt | Księga goœci | Regon 004588272 | Krs 0000308552 | Nip 958-162-61-24
Nr konta mBank PL 67 1140 2017 0000 4802 1110 8463