Wróć do głównej
Powrót do rocznik 2013

gdyńscy piłsudczycy świętowali imieniny wodza

W IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni o godzinie 17.00 14 marca 2013 roku, odbyły się uroczyste obchody imienin Józefa Piłsudskiego.
Wręczono list intencyjny Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni Panu Prezesowi Zarządu Dyrektorowi OPEC Sp. z o.o. mgr inż. Januszowi Różalskiemu.
Został mianowany na stopień porucznika związku Dariusz Pyż. Związek odznaczył, Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Andrzeja Rogackiego podporucznik związku.
Dyplomy i podziękowania otrzymali: Adam Labuhn, Damian Szyniec, Wiktor Gil, Grzegorz Synoracki, Kamil Światły, Mikołaj Gil. Związek Solidarności Polskich Kombatantów odznaczył krzyżem „Semper Fidelis” za zasługi patriotyczne i wolnościowe dla ojczyzny Juliana Aleksandra Michaś pułkownika związku, pełniącego obowiązki prezesa oddziału gdyńskiego piłsudczyków. Wręczone zostały dwie legitymacje członkowskie nowo przyjętym do naszego stowarzyszenia kolegom: Romanowi Albinowi i Leonowi Zbigniewowi Reszkowskiemu. Do czasu wyborów na członka zarządu został wybrany Paweł Szczepanik kapitan związku.
Po upływie czteroletniej działalności Zarządu Związku został wyznaczony termin wyborów. Dzień ten przypada na dzień 4 czerwca 2013 roku (wtorek). Dziękujemy za przybycie zaproszonym gościom Panom Januszowi Różalskiemu oraz Krzysztofowi Ciosek. Został wybrany dowódca pocztu sztandarowego, Tomasz Kocent porucznik związku wraz z asystą. Następnie został szczegółowo omówiony wyjazd do Warszawy na centralne obchody imienin marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Ostrobramskiej 109 Warszawa wraz ze złożeniem kwiatów pod pomnikiem naszego patrona.
Przekazaliśmy bardzo ważne widomości o budowie Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Pierwsza data dotyczy wmurowania kamienia węgielnego, ustalona z Przewodniczącym Rady Miasta Gdyni Panem Stanisławem Szwabskim na dzień 24 kwietnia 2013 roku (środa) godzina 12.00. Uroczystość zostanie poprzedzona mszą świętą w kościele NMP przy ul. Świętojańskiej w Gdyni o godzinie 11.00.
Druga data dotyczy odsłonięcia pomnika naszego patrona w dniu 10 listopada 2013 roku (niedziela) o godzinie 12.00. Uroczystość związana z tym wydarzeniem rozpocznie się o godzinie 10.00 mszą świętą w kościele NMP w Gdyni.

Informacje udostępnił Julian Aleksander Michaś  
Kontakt | Księga goœci | Regon 004588272 | Krs 0000308552 | Nip 958-162-61-24
Nr konta mBank PL 67 1140 2017 0000 4802 1110 8463