Wróć do głównej
Powrót do rocznik 2013

Zapadła decyzja o miejscu kamienia węgielnego

Na zaproszenie przewodniczącego Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni dr Wojciecha Szczurka prezydenta miasta Gdynia, w dniu 18 stycznia 2013 roku (piątek) o godzinie 9 rano, spotkali się przedstawiciele Honorowego i Organizacyjnego Komitetu - Daniel Duda, Stanisław Władysław Śliwa, Julian Aleksander Michaś, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni Roman Witowski oraz wykonawca projektu monumentu Józefa Piłsudskiego, Stanisław Szwechowicz. Decyzja o miejscu wmurowania kamienia węgielnego jest decyzją na ten czas ostateczną. Około 20 kwietnia 2013 r. nastąpi wmurowanie kamienia węgielnego. W tym miejscu gdzie stoją przedstawiciele wzniesienia monumentu Józefa Piłsudskiego w Gdyni, zostanie wmurowany kamień węgielny, a 11 listopada 2013 roku w 95 Rocznicę Uzyskania Niepodległości zostanie odsłonięty pomnik.

Informacje udostępnił Julian Aleksander Michaś  
Kontakt | Księga goœci | Regon 004588272 | Krs 0000308552 | Nip 958-162-61-24
Nr konta mBank PL 67 1140 2017 0000 4802 1110 8463