Wróć do głównej
Powrót do rocznik 2012

Marcowa uroczystość piłsudczyków tradycyjnie w IX LO

Pierwszego marca 2012 roku tradycyjnie już w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni odbyło się spotkanie piłsudczyków gdyńskich i ich sympatyków. Uroczystość odbyła się wśród ponad 70 obecnych członków naszego Oddziału wraz zaproszonymi gośćmi. Z ramienia dowódcy Marynarki Wojennej przybył na nasze spotkanie kmdr Krzysztof Pałka, a z Akademii Marynarki w Gdyni Prorektor kmdr Mariusz Mięsikowski. Natomiast Komendanta Straży Pożarnej w Gdyni reprezentował bryg. Mirosław Mendyka. Nasze spotkanie uświetnił swoim występem pan Ryszard Toczek, autor książki:,"Kalendarium Gdyni 1917-1939" - Więcej na temat, kliknij pod hasłem: "Historia Gdyni - doświadczenie dla przyszłości". Marszałek Związku Piłsudczyków RP Marian Edmund Ząbek wręczył Patenty Oficerskie i Dyplomy Podoficerskie członkom Naszego Oddziału, poniżej lista nominowanych członków:

Stanisław Władysław ŚLIWA gen. dyw. zp - nadbrygadier wiceprezes Zarządu Krajowego, Tomasz MADEJ płk zp - sekretarz Zarządu Krajowego, Julian Aleksander MICHAŚ płk zp - członek Zarządu Krajowego, Alina MROCZKOWSKA płk zp, Leopold STACHOWSKI płk zp, Mariusz Stanisław MIĘSIKOWSKI płk zp, Marian PRÓCHNIAK płk zp, Bogusław MICHALSKI ppłk zp, Jan SZYMKOWICZ ppłk zp, Małgorzata GOŁĘBIOWSKA mjr zp, Wanda ŁĘSZCZAK mjr zp, Andrzej JAŚNIEWSKI mjr zp, Zbigniew TARCHALSKI por zp, Paweł GIL por zp, Andrzej ROGACKI ppor zp, Gdynia Paweł Jan KUSIAK ppor zp,

Oraz do stopnia sierżanta związku:
Andrzej FRYMARK sierżant zp, Tomasz Ireneusz KOCENT sierżant zp, Marek NIEDZIELIN sierżant zp.

Medale pamiątkowe z okazji XX lat istnienia IX LO w Gdyni wręczyła osobom poniżej, pani Wanda Łęszczak - wicedyrektor IX LO;
Julian Aleksander Michaś, Małgorzata Gołębiowska i Bogusław Michalski.
Złotym Krzyżem Honorowym zostali uhonorowani;
Ks. Edmund Skalski, Ryszard Toczek, Piotr Socha, Stanisława Duda, Henryk Kucharski.


Informacje udostępnił Julian Michaś  
Kontakt | Księga goœci | Regon 004588272 | Krs 0000308552 | Nip 958-162-61-24
Nr konta mBank PL 67 1140 2017 0000 4802 1110 8463