Wróć do głównej
Powrót do kalendarium

Na Litwie, Wilno - Troki - Dom Polski

W ramach obchodów jubileuszu XX- lecia IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni im. Marszałka Józefa Piłsudskiego komitet organizacyjny obchodów i dyrektor szkoły pani Alina Mroczkowska zorganizowali dla pedagogów i pracowników liceum wycieczkę do Wilna. Gościnnie uczestniczyli w niej Małgorzata Gołębiowska, Arkadiusz Ordyniec i Julian Michaś, przedstawiciele gdyńskiej organizacji pozarządowej Pomorskiego Oddziału Związku Piłsudczyków RP, organizacji ściśle współpracującej ze szkołą.
Celem wycieczki było m. in. oddanie hołdu Wielkiemu Polakowi i Patronowi Szkoły Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, dlatego 14 października odwiedziliśmy wileński cmentarz na Rossie, by złożyć kwiaty i zapalić znicze pamięci na grobie Matki i Serca Syna - Józefa Piłsudskiego, a także Jego brata Adama.
Mieliśmy też okazję gościć w Domu Polskim w Wilnie, gdzie zostaliśmy przyjęci przez Ministra Macierzy Polskiej na Litwie pana Józefa Kwiatkowskiego, z którym rozmawialiśmy o wprowadzonych przez rząd litewski niekorzystnych zmianach ustawowych dotyczących polskiego szkolnictwa. Pan Kwiatkowski jest głównym negocjatorem w rozmowach z władzami Litwy, nie godząc się na tak dyskryminujące polską młodzież zapisy.
Przedstawiciele Związku Piłsudczyków spotkali się także z przewodniczącym Związku Polaków na Litwie panem Michałem Mackiewiczem. Piękne zabytki Wilna, odwiedzane historyczne miejsca związane ściśle z życiem i działalnością wybitnych Polaków, m.in. naszego wieszcza Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego oraz wspaniały komentarz naszego przewodnika doktora Józefa Szostakowskiego pozostaną na długo w naszej pamięci. Wiemy, że te ścieżki historii Polski trzeba przekazać młodzieży i ocalić od zapomnienia.

Więcej zdjęć można zobaczyć w albumie zapraszam
Informacje udostępnił Julian Michaś

Informacje udostępnił Julian Michaś  
Kontakt | Księga goœci | Regon 004588272 | Krs 0000308552 | Nip 958-162-61-24
Nr konta mBank PL 67 1140 2017 0000 4802 1110 8463