Wróć do głównej

24 czerwca 2010

W dniu 24 czerwca 2010r zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte a Związkiem Piłsudczyków RP TPJP Oddziałem Pomorskim w Gdyni.

Porozumienie zawiera prawną formę współpracy oraz zakres działania.

W imieniu Akademii Marynarki Wojennej podpis złożył kmdr Mariusz Mięsikowski.

W imieniu Związku Piłsudczyków Gdyńskich podpis złożył Julian A. Michaś.

Udział w spotkaniu wzięli również: skarbnik Związku Piłsudczyków Gdyńskich Małgorzata Gołębiowska i szef wyszkolenia AMW kmdr por. Jarosław Marcinkowski.

Podczas uroczystego spotkania z okazji Dni Morza w Akademii Marynarki Wojennej w dniu 24 czerwca br. na wniosek Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego przy Akademii Marynarki Wojennej o uhonorowanie wyróżniających się w pracy na rzecz obronności kraju, a także wszelkich przedsięwzięć aktualnych i planowanych, wieloletnich członków koła oraz Prezesa ZW ZŻWP i ORWP woj. Pomorskiego.

Uchwałą z dnia 05.05.2010r. Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP Towarzystwo Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego postanowił nadać Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP dla:

  1. kontradmirała....Zygmunta Kitowskiego
  2. płk..............Leszka Chumka
  3. kmdr por.........Wacława Drobniewskiego
  4. kmdr ppor........Wincentego Kurowskiego
  5. st. chor. szt....Edmunda Polita

W imieniu Prezesa Związku Piłsudczyków RP Edmunda M. Ząbka Złotymi Krzyżami Związku Piłsudczyków RP uhonorował w/w Wiceprezes ZP RP Oddziału Pomorskiego w Gdyni Julian A. Michaś.

Prezydium Zarządu Głównego Uchwałą nr 6/2010/OH z dnia16.06.2010 nadano

Panu Edmundowi Ząbek
Panu Stanisławowi Śliwie

"ODZNAKĘ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I OFICERÓW REZERWY WOJSKA POLSKIEGO"


 
Kontakt | Księga goœci | Regon 004588272 | Krs 0000308552 | Nip 958-162-61-24
Nr konta mBank PL 67 1140 2017 0000 4802 1110 8463