Wróć do głównej
Powrót do kalendarium

18-19 marca 2011 imieniny marszłka

W Gdyni obchodzono uroczyście imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego.

18 marca 2011 roku w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Piłsudskiego w Gdyni przy ul. Żeromskiego 31 zebrali się gdyńscy piłsudczycy aby uczcić pamięć o marszałku. Na spotkanie zostali zaproszeni goście miedzy innymi Wojewoda Pomorski Pan Roman Zaborowski, Senator RP Pani Dorota Arciszewska-Milewczyk, Szef Służb Samochodowych WP kmdr Wiesław Gałązka, Jerzy Szahuniewicz Prezes Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku.
Brązowym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni:
1. Pan Arkadiusz Ordyniec
2. Pan Paweł Gil
W imieniu Prezydenta RP uhonorował w/w Wojewoda Pomorski Pan Roman Zaborowski.
Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP;
1. Pan Roman Zaborowski
2. Pani Dorota Arciszewska-Milewczyk
3. Pani Wanda Łęszczak
4. Pan Wiesław Gałązka
5. Pan Konstanty Wasilewski
Krzyżem w/w uhonorował Prezes Związku Piłsudczyków RP Marian Edmund Ząbek
Wręczono również listy intencyjne dotyczące budowy pomnika marszałka Piłsudskiego w Gdyni,
1. Wojewodzie Pomorskiemu Panu Romanowi Zaborowskiemu
2. Pani Wandzie Łęszczak
3. Panu Pawłowi Gilowi.

Listy intencyjne wręczyli Arkadiusz Ordyniec i Julian Michaś.
Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych uhonorował Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym RP
- Arkadiusz Ordyniec
- Julian Michaś
Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych uhonorował Medalem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich RP
- Marek Krotowicz
Uhonorowania dokonał w/w Pan Henryk Karpiński.
Wręczono wyróżnienia i dyplomy dla uczniów IX LO im. Marszałka Piłsudskiego w Gdyni za udział w konkursie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim.
1. Tomasz Drozdziński
2. Paweł Smoliński
3. Małgorzata Nowakiewicz
4. Kamil Zwoliński
5. Maciej Liszewski

Zdjęcia Marcin Michaś i Krzysztof Wasilweski

Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP zorganizował 19 marca 2011 roku w Warszawie obchody imienin marszałka Józefa Piłsudskiego.
Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego uhonorowano Złotym Krzyżem Honorowym Zwiazku Piłsudczyków RP w imieniu Pana Prezydenta wyróżnienie przyjął Pan Waldemar Strzałkowski.
Odznaczono Złotym Krzyżem Zasługi Panów,
1. Stanisława Śliwę
2. Jarosława Perrona
W imieniu Prezydenta RP uhonorował w/w Pan Waldemar Strzałkowski
Sztandar IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni został wyróżniony Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP. Uhonorowania dokonał Prezes Zarządu Krajowego Pan Marian Edmund Ząbek


Zdjęcia Julian Michaś i Paweł Gil
 
Kontakt | Księga goœci | Regon 004588272 | Krs 0000308552 | Nip 958-162-61-24
Nr konta mBank PL 67 1140 2017 0000 4802 1110 8463