Wróć do głównej
Powrót do rocznik 2012

Spotkanie u przezydenta m. Gdynia dr Wojciecha Szczurka

Na spotkaniu 17 października 2012 roku u Pana Prezydenta, zostały przedstawione dotychczasowe prace jakie zostały wykonane związane z budową pomnika Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Pan Julian Aleksander Michaś Pułkownik Związku, szczegółowo zreferował, na jakim etapie znajduje się budowa pomnika, ile zebrano dotychczas pieniędzy i z jakich źródeł pochodzą. O podpisanej już umowie z artystą Panem Szwechowiczem jak również o przeprowadzonych rozmowach z właścicielem odlewni Piotrem Piszczkiewiczem. Ustalono również, jaki kolor będzie miała podstawa monumentu oraz jego koszt wraz z transportem. Nadbrygadier Związku Stanisław Władysław Śliwa poruszył temat, wmurowania kamienia węgielnego (kwiecień 2012) oraz sprawy organizacyjne z odsłonięciem pomnika, który został ustalony na dzień 11 listopada 2013 roku. Brygadier Zawiązku Daniel Duda wręczył Panu Prezydentowi medal 100-lecia katastrofy Titanica. W spotkaniu brali udział również; Małgorzata Gołębiowska, Bogusław Michalski i Stanisław Szwechowicz. Na zakończenie spotkania zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Całe spotkanie przebiegło w miłej i merytorycznej atmosferze, Pan Prezydent był zaskoczony, oczywiście w pozytywnym znaczeniu o postępach prac związanych z budową pomnika Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu w Gdyni.


Poniżej troszkę gdyńskiego akcentu z ulicy Świętojańskiej. Nie można było sie oprzeć pięknemu wystrojowi naszego miasta.

Informacje udostępnił Julian Aleksander Michaś  
Kontakt | Księga goœci | Regon 004588272 | Krs 0000308552 | Nip 958-162-61-24
Nr konta mBank PL 67 1140 2017 0000 4802 1110 8463