Wróć do głównej
Powrót do rocznik 2012

Podpisanie umowy z wykonawcą

Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni w dniu 15 października 2012 roku podpisał wiążącą umowę z projektantem i wykonawca projektu w/w pomnika z panem Stanisławem Szwechowiczem. W treści umowy jest przewidziany całkowity nadzór p. Szwechowicza nad pracami związanymi z budową i wzniesieniem monumentu w wyznaczonym wcześniej miejscu. Umowę podpisali; Julian Aleksander Michaś, Małgorzata Gołębiowska, Bogusław Michalski oraz Paweł Gil.


Informacje udostępnił Julian Aleksander Michaś  
Kontakt | Księga goœci | Regon 004588272 | Krs 0000308552 | Nip 958-162-61-24
Nr konta mBank PL 67 1140 2017 0000 4802 1110 8463