Wróć do głównej

10 czerwca 2010 roku

Dnia 10 czerwca 2010 roku odbyło się przedwakacyjne spotkanie Związku Piłsudczyków RP TPJP Oddziału Pomorskiego w Gdyni. Wszystkim przybyłym rozdano sprawozdanie roczne z działalności Związku. Po odśpiewaniu pieśni "Pierwsza Brygada" i powitaniu gości nastąpiła część uroczysta zebrania. Podpisano porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Związkiem Piłsudczyków a Jednostką Strzelecką 4018 Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno - Wychowawczej . Pod aktami współpracy podpisali się Dowódca Ryszard Wojciechowski i Prezes Arkadiusz Ordyniec. Następnie wystąpił kpt ż. w. inż. Józef Szyłejko - Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, który przybliżył zgromadzonym działalność i potrzeby Towarzystwa. Prezes Józef Szyłejko uhonorował medalami pamiątkowymi 20-lecia Powstania T.M.W i Z.W. następujące osoby:

 1. Marian Edmund Ząbek
 2. Ewa Ostrowska
 3. Alina Mroczkowska
 4. Małgorzata Gołębiowska
 5. Daniel Duda
 6. Julian Aleksander Michaś
 7. Arkadiusz Ordyniec
 8. Mariusz Mięsikowski

Członek Krajowy Związku Piłsudczyków RP Stanisław Śliwa wraz z prof. Danielem Dudą na mocy uchwały odznaczyli Złotym Krzyżem Odznaką Honorową Związku Piłsudczyków RP prof. Jarosława Rusaka. Zarząd Gdyńskiego Oddziału Piłsudczyków postanowił wyróżnić poprzezwręczenie miniatur popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego w podziękowaniu za zaangażowanie w pomocy przy realizowaniu projektu wybudowania pomnika Marszałkowi Piłsudskiemu w Gdyni niżej wymienionym:

 1. Mariusz Mięsikowski
 2. Paweł Gil
 3. Jan Szymkowicz
 4. Grażyna Nowicka

Po wręczeniu wyróżnień, skarbnik Oddziału przedstawił sprawozdanie finansowe , przedstawiono zakres i kolejny etap prac i rozmów przeprowadzonych dotyczących budowy pomnika. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania oddano głos panu Henrykowi Karpińskiemu z "Fundacji Oświatowej im. gen pilota Stanisława Karpińskiego", Który udostępnił bezpłatnie część z ogromnej wystawy uświetniając nasze spotkanie. (Zapraszamy do galerii zdjęć - poniżej WYSTAWA)tekst - Małgorzata Gołębiowska
redakcja - fot. Julian A. Michaś
kliknij na -WYSTAWA
 
Kontakt | Księga goœci | Regon 004588272 | Krs 0000308552 | Nip 958-162-61-24
Nr konta mBank PL 67 1140 2017 0000 4802 1110 8463